Oppdatering av Quickorder POS og GO App.

Det er viktig at din Quickorder APPs alltid er nyeste versjon. Her en guide til hvordan den oppdateres manuelt og hvordan du slår på automatisk oppdatering.

Se hvilken versjon og hvordan slå av Quickorder Appen

Gå til Moduler -> Support (nederst)

1: Her ser du versjonsnummer

2: Her kan du stenge appen (og da starter automatisk oppdatering om det trengs)

Slik fungerer det!

Slev om automatisk oppdatering er slått på, så kan det være nødvendig å gjøre en manuell oppdatering. Dette skyldes 2 ting.
For det første oppdateres alle iPads med Quickorder ikke samtidig. Det skjer over en periode på 7 dager. Hvem som oppdateres i perioden er tilfeldig.
Neste årsak. For at en oppdatering starter, så krever det at Quickorder Appen stenges ned. Mange stenger sjelden appen og dermed kan det ta noe tid før en oppdatering blir utført.
Ønsker du en ny versjon umiddelbart kan det være lurt bare å starte med å stenge appen. Hvis du fortsatt ikke har nyeste versjon, så bruk den manuelle oppdaterings metode.

Manuell oppdatering

Når du skjekker for ny versjon på Appstore, så husk å gå  helt inn på Quickorder POS / Go App siden.
Som du ser kan det stå "Open" her på fremsiden.
Men går du inn på siden til Quickorder POS, først DA ser man at det ligger en ny app klar!
I eksemplet her ser du at Quickorder POS ble oppdatert for 6 dager siden på appstore, men min App var ikke oppdatert. Dette skyldes at den automatiske oppdateringen kun skjer når appen stenges. Og det gjør man kanskje litt for sjelden. 

Automatisk oppdatering

For å slå på automatisk oppdatering, så gå til Innstillinger på iPadden og bla helt ned til "Quickorder POS" eller "Quickorder GO"
Sørg for at Bakgrunns oppdatering er slått på.