Integrasjon med Tripletex

Her er det veiledning til hvordan du kobler Tripletex regnskap sammen med Quickorder POS

Innholdsfortegnelse

1. Sammenkobling

2. Oppsetning i Quickorder

3. Overførsel av bilag til regnskapssystemet:

4. Overførsel av gavekortsalg og omsetning med gavekort.

1. Sammenkobling

Før du starter integrasjonen i Quickorder, så må du finne fram Quickorder POS API nøkkel i Tripletex og opprette API-nøkkel. 

Velg API Access -> New token

Finn fram QuickPOS applikasjonen Og gi API integrasjonen et navn (f.eks.: "Quickorder POS")

Trykk på "Create token"

Tripletex-API.png

Denne Token kopierer du.

 

Neste step er å koble Quickorder og Tripletex sammen. Det gjøres i Quickorder backoffice under Innstillinger -> Integrasjoner.

Trykk på "Koble til"

Lim inn Token fra Tripletex

Du har nå koblet til Tripletex, men noen innstillinger mangler fortsatt

  1. Åpne redigeringsvinduet fra før ved å trykke på de tre prikkene i høyre hjørne og velg «Rediger».
  2. Her må du i den nederste boksen velge hvilken avdeling du ønsker å koble til Tripletex. Trykk deretter "Aktiver".

2. Oppsetning i Quickorder

Det er overordnet 3 steder kontonummer eller momskode skal knyttes under innstillinger i Quickorder. Det er:

  1. Meny -> Produkttyper (Her settes inn omsetnings kontoer. Typisk 3000 serien)
  2. Regnskap (Her settes inn momskoder)
  3. Betalingstyper (Her settes inn konto for de ulike betalingstyper)

1. Meny - Produkttyper.

For hver produkttype skal det tilknyttes riktig konto for salget. En for omsetning med vanlig moms og én for omsetning med redusert (takeaway) moms.

2. Regnskap - Momskoder

For hver momskonto skal det angis momskode 

3. Betalingstyper

For hver betalingstype skal det settes inn en konto. Her er det viktig å ikke sette inn konto for banken direkte. En betaling på en kortterminal må inn over en hjelpekonto. Typisk i 15xx serien. 1900 er vanligvis kontanter.

Når de 3 er satt opp er det klar for å eksportere til Tripletex

 

3. Overførsel av bilag til regnskapssystemet:

Velg Økonomi -> Eksport og velg en periode. 

Nå vil det komme opp en visning av bilag. Trykk deretter på "Bokfør til Tripletex"

Det som overføres, er alt daglig salg 

Alle bevegelser på kassen ut over kontant salg må bokføres manuelt.

Tips må også bokføres manuelt.

4. Overførsel av gavekortsalg og omsetning med gavekort.

For at gavekort skal bli overført der det nødvendig å aktivere dette 

  • Gå til Innstillinger -> Betalingstyper
  • Velg blyanten på "Gavekort" og sørg for at overførsel til regnskap er slått på

mceclip1.png