Daglige rutiner

Hvordan åpne og lukke kasseoppgjør. Hvordan lukke og åpne Z-rapport. Hva skal skrives ut og hvor er dagsoppgjør? Her får du svar på hvordan den daglige rutinen foregår.

Starten på en ny dag!

Før det er mulig å selge noe må det finnes et åpent kassaoppgjør (uansett om du tar kontanter eller ikke) og det må finnes en åpen Z-rapport for dagen.

Dette gjelder alle kassepunkt. (Quickorder POS) Og servitør kasser (Quickorder GO)

Guiden her tar utgangspunkt i at installasjon og oppsetting er utført. Dette er en guide til hvordan dagen startes og avsluttes korrekt.

IKKE SKRIV UT PAPIR! Det er ikke nødvendig å skrive ut noe. Alt er lagret elektronisk. Både Z-rapporter og kasseoppgjør. De er tilgjengelige både på iPads og fra backoffice.

Åpne kassaoppgjør

Gå til Moduler. Trykk på knappen "Kassaoppgjør"

Er kassen lukket, så må den åpnes før kassesystemet kan brukes.

OBS! Kassesystemet fungerer ikke dersom det ikke er oprettet betalingstypen "Kontanter". Den må opprettes uansett om kontanter er i bruk eller ikke.

For å kunne ta mot kontant betaling må det være en skriver med tilhørende skuff installert på iPadden.

Nå kan det tastes inn et åpningsbeløp. (1)

Merk at beløpet "Difference" (2) vil stå med røde tall så lenge det du taster inn ikke stemmer med det forventet beløp.

Når åpningssaldo som er tastet inn stemmer med det forventet beløpet, så vil feltet "Difference" stå med et grønt "OK". (2)

Har du noen kommentarer, s kan det legges ved et notat. (3)

Har du flere valutaer, så vil det være en linje pr. valutakode. (4)

Er det første gang du åpner kassen, så tast inn 0,- uansett hvor mye som ligger i kassen. Startsaldo tastes inn etter kassen er åpnet.

Se avsnittet "Penger inn / penger ut"

Tips: 

Du kan telle hva som fysisk ligger i kassen med funksjonen "Count". Der kan du angi hvor mange av hver mynt og seddel du har.

Trykk "Neste" og kassen er åpen.

På de iPads som det IKKE brukes kontanter på, så åpnes kassaoppgjøret én gang for alle. Der er det ikke nødvendig å telle til null kontanter hver dag.

Du kan aktivere "Kassaoppgjør" på alle betalingstyper. Dermed kan du avstemme presis de betalingstyper om du vil. 

Eksempel:
Har du tilgang til Vipps portelan og ønsker en daglig kontroll på om det som er slått inn på Vipps er riktig, så kan du aktivere kassaoppgjør på betalingstypen Vipps.

Har de som gjør dagsoppgjør/kasseoppgjør ikke tilgang til Vipps portalen, så er det selvfølgelig ikke noen vits i å avstemme. Da bør kasseoppgjør deaktiveres på betalingstypen Vipps.

Åpne en ny Z-rapport for dagen

Neste stepp er å åpne en ny Z-rapport for dagen. Z-rapporten fra i går utløp kl. 05:00 og er dermed ikke mulig å bruke. Det må dannes ny rapport.

OBS!
Husk å avslutte alle bord og lukke/levere alle ToGo (Takeaway) ordrer hver kveld! -Det vil ikke være mulig å lukke eller danne ny Z-rapport så lenge noe er åpent. Får du denne meldingen, så er det åpne ordrer som må avsluttes.

Etter åpning av kassaoppgør er neste stepp Z-rapporten. Her kan du evt. stenge Z-rapporten fra i går og du kan åpne en ny for dagen.

Det er også mulig å tilgå Z-rapport ved å gå direkte til funksjonen "Rapport".

Hvis det ligger en Z-rapport fra en tidligere dag, så start med å stenge denne. Da den er utløpt vil kassasystemet ikke fungere før det er oprettet en ny for dagen

Trykk på "Lukk rapport" - Og svar "Ja".

Når den gamle rapporten er stengt, så åpnes det ny rapport for dagen:

Da er du klar for dagens salg!

Hva er en Z-rapport og hva er en X-rapport?

Z-rapporten er en daglig logg over mange funksjoner utført på et kassepunkt. Foruten omsetning indeholder den bla. antall åpninger av kassen, refunderinger, prisspørringer og mye annet. 

En X-rapport er et øyeblikksbilde. Når rapport funksjonen åpnes dannes det en X-rapport, som er dagen fram til dette øyeblikket. Det kan være mange X-rapporter på et døgn, men kun én Z-rapport pr. kassepunkt.

Z-rapporten er ikke nødvendig å skrive ut, da den ligger lagret elektronisk for hver dag og hvert kassepunkt. Du kan tilgå alle Z-rapporter fra Appen på iPads eller fra backoffice.

Z-rapporten viser IKKE salg som er overført elektronisk fra nettbutikker. Det som er bestilt og betalt online er ikke en del av kassaloven og da det ikke er tastet i kassen er det ikke med på noen Z-rapport.

Regnskap føres IKKE ut fra Z-rapporter. Det er ganske enkelt upraktisk da det jo finnes mange Z-rapporter (en fra hvert kassepunkt, hver dag) og da det ikke indeholder online salg. Regnskap føres via integrasjoner eller fellesrapporten som ligger på backoffice.

Penger inn / penger ut av kassen

Når kassen er åpen, så er det mulig å føre penger inn eller ut av kassen. Dette brukes ved første åpning av en kasse for å føre inn en åpningsbalanse og det brukes hver gang penger fysisk tas ut eller puttes i kassen. På den måten vil kasseoppgjøret forhåpentligvis alltid stemme. 

Velg Moduler. Åpen "kasseoppgjør"

Trykk på knappen "Ny bevegelse"

Her velges Penger inn eller Penger ut og beløp og evt. kommentar tilføyes.

Lukke kassen - avslutte dagen.

Det vigtigste når du avslutter dagen er at alle bord og ToGo (Takeaway) er ferdig behandlet. Det betyr at de skal være oppgjort og ryddet/leverte.

Ordrer som er bestilt og betalt online er de eneste ordrer som kan ligge til neste dag eller lengere. De er ikke en del av kassaloven og ikke en del av Z-rapporten.

Gå til Moduler. Trykk på knappen "Kassaoppgjør"

Trykk på "Lukk kasse"

Nå kan det tastes inn det som telles i kassen. (1)

Er det mer i kassen enn det forventet kan dette tastes som tips. (2)

Merk at beløpet "Difference" (3) vil stå med røde tall så lenge det du taster inn ikke stemmer med det forventet beløp. 

Det er mulig å tilføje et notat (4)

Er det flere valutaer, så vil du ha flere linjer her. (5)

De penger du tar ut av kassen noteres i "Overført til bank". 

Det beløpet som står i "Beløp i kassen" er det beløpet som systemet vil forventa at du teller i morgen.

Mange har funne ut at det er lurt å ta ut penger, så kassen alltid starter på samme beløp hver dag. Da ungår man å ha for mange kontanter liggende og det gjør det daglige kassaoppgjør enklere.

Et kassaoppgjør har ingen innvirkning på regnskapet. Det er ene og alene en kontroll på at kontanter stemmer med det som systemet forventer. 

Det som overføres til regnskap er KUN kontant omsætning. Så for at regnskapet stemmer med kassen, så må penge som tas ut eller legges i kassen ha et bilag som føres i regnskapet. Angir man at penger er overført til bank, så må dette gjøres, sådan at regnskapet fører det de ser satt inn på banken mot kassen. 

Trykk neste og kassaoppgjøret er tatt.

Hvordan du ser samlet omsetning for dagen

Har du kun ét kassapunkt og ingen online salg, så vil Z-rapporten vise dagens omsætning.

Men har du flere kassapunkter, så må det velges "Alle" enheter på rapporten før du ser omsetningen tastet på alle kasser.

Har du også online salg, så er det kun mulig å se den samlede omsætning på "Hjem"

Men der du ser alt dette best er i backoffice. Der finnes det rapporter og statistikker som ikke finnes på POS appen.