Adyen - verifisere din virksomhet (KYC)

For å få utbetalt penger fra Adyen, så er det nødvendig å få verifisert virksomheten din og selvfølgelig legge til et kontonummer til utbetalinger.

Innledning

Adyen brukes til å håndtere online betalinger fra Vipps, MobilePay, Visa og Mastercard i de nettbaserte bestillingsløsninger som Quickorder leverer. 

Når Adyen aktiveres i forbindelse med opprettelsen av din Quickorder WebApp, så vil den fungere øyeblikkelig og du kan ta betalt i løsningen. Men for å få de penger utbetalt til kontoen din, så må Adyen kontoen verifiseres.

KYC står for "Know Your Customer" (Kjenn til kunden din)

Det er 3 ting som må verifiseres:

  1. Virksomheten. Navn, adresse, org.nr.
  2. Leder, underskriver og eier. Alle 3 funksjoner med fylles i også hvis dette er fler personer. 
  3. Bank og kontonummer. (EBAN)

Dokumenter

Du må finne fram 3 dokumenter til verifiseringen.

1. Kopi av virksomhetens registrering. 

Hvis ikke du har registreringen liggende på en PDF, så er det enkleste å gå på brreg.no på en PC (ikke fra en mobiltelefon) søk opp virksomheten din.

Ta et skjermbilde av registreringen som eksemplet under her. Dette kan lagres som et bilde eller settes inn i Word og lagres som PDF.

2. Kopi av pass eller førerkort.

Ta et bilde med mobiltelefonen din. Det må være tydelig, i farger og det kan ikke være skjevt. Husk å ta bilde av både forsiden og baksiden om det er førerkortet du bruker.

3. Kopi av bank informasjon.

Igjen, så er det enkleste et skjermbilde fra nettbanken. IKKE fra mobilen, men fra en PC. Bildet må inneholde: Bankens logo, kontonummer, dato, navn på virksomheten din. Det du må vise på bildet er at det inntastet kontonummer er ditt og at du har tilgang til kontoen hos banken.

Legge inn opplysninger på Adyen

Logg inn på Backoffice og gå til:

Innstillinger -> Integrasjoner og klikk på "Bekreftelsesprosessen"

Da åpnes denne siden. Her fyller du inn opplysninger.

Fyll i det du vet. Du kan alltid kommer tilbake og fylle i mer opplysninger.

Når det fylles i data og lastes opp dokumenter, så vil det ta noe tid for systemet å verifisere det. Bare gi det litt tid. 

Er informasjoner riktig og dokumenter inneholder de opplysninger som er beskrevet, så vil det bli verifisert. Men lykkes du ikke med det, så ta kontakt. Da skriver vi til Adyen og får hjelp.

Slik vil det se ut når Adyen kontoen er verifisert