Integrasjon med Visma eAccounting

Her er en veiledning til hvordan du integrerer Quickorder POS til Visma eAccounting.

Innholdsfortegnelse

1. Sammenkobling

2. Oppsetning i Quickorder

3. Overførsel av bilag til regnskapssystemet

4. Overførsel av gavekortsalg og omsetning med gavekort.

1. Sammenkobling

Før du starter integrasjonen, så må du ha riktig versjon av eAccounting. Det skal være en versjon hvor det er mulig å aktivere API (integrasjoner) Det er mulig i "Smart" og "Pro" versjonen. Under utvidelser skal Visma integrasjon (API) være aktiv. 

En annen viktig ting er å kontrollere at det er riktig momskode tilknyttet hver konto i eAccounting. Det er denne som styrer hvilken momskode som brukes ved bokføringen.

Neste step er å koble Quickorder og eAccounting sammen. Det gjøres i Quickorder backoffice under Innstillinger -> Integrasjoner.

Trykk på "Koble til" og log inn på eAccounting kontoen din. 

 

Det er mulig å aktivere "Automatisk eksport". Dette sørger for at det automatisk blir overført fra den dagen du aktiverer denne og framover. Det opprettes ett bilag i eAccounting pr. dag.

Men hvis denne aktiveres, så MÅ alle konti settes opp som beskrevet under samme dagen, ellers fungerer det ikke. Vil du overføre tilbake i tid, så følg veiledningen under. Denne automatiske overførsel kan startes senere om du vil.

Du vil da få opp dette bilde:
Trykk på "Yes, Allow"

Da er de 2 systemer koblet sammen.

2. Oppsetning i Quickorder

Det er overordnet 3 steder kontonummer eller momskode skal knyttes under innstillinger i Quickorder. Det er:

  1. Meny -> Produkttyper (Her settes inn omsetnings kontoer. Typisk 3000 serien)
  2. Regnskap (Her settes inn momskoder)
  3. Betalingstyper (Her settes inn konto for de ulike betalingstyper)

1. Meny - Produkttyper.

For hver produkttype skal det tilknyttes riktig konto for salget. En for omsetning med vanlig moms og én for omsetning med redusert (takeaway) moms.

2. Regnskap - Momskoder

For hver momskonto skal det angis momskode 

3. Betalingstyper

For hver betalingstype skal det settes inn en konto. Her er det viktig å ikke sette inn konto for banken direkte. En betaling på en kortterminal må inn over en hjelpekonto. Typisk i 15xx serien. 1900 er vanligvis kontanter.

Når de 3 er satt opp er det klar for å eksportere til Visma e-accounting

 

3. Overførsel av bilag til regnskapssystemet:

Velg Økonomi -> Eksport og velg en periode. 

Nå vil det komme opp en visning av bilag. Trykk deretter på "Bokfør til e-Accounting"

Det som overføres, er alt daglig salg 

Alle bevegelser på kassen ut over kontant salg må bokføres manuelt.

Tips må også bokføres manuelt.

4. Overførsel av gavekortsalg og omsetning med gavekort.

For at gavekort skal bli overført der det nødvendig å aktivere dette 

  • Gå til Innstillinger -> Betalingstyper
  • Velg blyanten på "Gavekort" og sørg for at overførsel til regnskap er slått på

mceclip1.png