Integrasjon med Fiken

Her er det veiledning til hvordan du kobler Fiken regnskap sammen med Quickorder POS

Innholdsfortegnelse

1. Sammenkobling
2. Oppsetning i Quickorder
3. Overførsel av bilag til regnskapssystemet:
4. Overførsel av gavekortsalg og omsetning med gavekort.

1. Sammenkobling

Før du starter integrasjonen, så må dere ha aktivert API-modulen hos Fiken. Denne aktiveres under "Foretak" - "Abonnement / Modul". Fiken tar en mnd. kost for denne modulen (99 kr/mnd per 15.12.2020) - sjekk ut fiken.no/prisliste for gjeldende pris. 

Når avtalen er godkjent er det klar for å koble Quickorder og Fiken sammen.

OBS! Har du flere virksomheter, så husk å gi tillatelse til at API integrasjonen har tilgang:

Neste step er å koble Quickorder og Fiken -sammen. Det gjøres i Quickorder backoffice under Innstillinger -> Integrasjoner.

Trykk på "Koble til"

Du vil da skulle logge inn i Fiken (om ikke du allerede er det) og du vil få opp dette bilde:
Trykk på "Godkjenn"

Da er de 2 systemer koblet sammen.

Nå må du åpne integrasjonen med de 3 prikker. Her velger du firma.

Og her kan det bestemmes om du vil overføre daglig og automatisk. Dette valget anbefaler vi at du først setter etter en vellykket manuell overførsel. 

2. Oppsetning i Quickorder

Det er overordnet 3 steder kontonummer eller momskode skal knyttes under innstillinger i Quickorder. Det er:

  1. Meny -> Produkttyper (Her settes inn omsetnings kontoer. Typisk 3000 serien)
  2. Regnskap (Her settes inn momskoder)
  3. Betalingstyper (Her settes inn konto for de ulike betalingstyper)

1. Meny - Produkttyper.

For hver produkttype skal det tilknyttes riktig konto for salget. En for omsetning med vanlig moms og én for omsetning med redusert (takeaway) moms.

2. Regnskap - Momskoder

For hver momskonto skal det angis momskode 

3. Betalingstyper

For hver betalingstype skal det settes inn en konto. Her er det viktig å ikke sette inn konto for banken direkte. En betaling på en kortterminal må inn over en hjelpekonto. Typisk i 15xx serien. 1900 er vanligvis kontanter.

Når de 3 er satt opp er det klar for å eksportere til Fiken

 

3. Overførsel av bilag til regnskapssystemet:

Velg Økonomi -> Eksport og velg en periode. 

Nå vil det komme opp en visning av bilag. Trykk deretter på "Bokfør til Fiken"

Det som overføres, er alt daglig salg 

Alle bevegelser på kassen ut over kontant salg må bokføres manuelt.

Tips må også bokføres manuelt.

4. Overførsel av gavekortsalg og omsetning med gavekort.

For at gavekort skal bli overført der det nødvendig å aktivere dette 

  • Gå til Innstillinger -> Betalingstyper
  • Velg blyanten på "Gavekort" og sørg for at overførsel til regnskap er slått på

mceclip1.png