Koble Star bongprinter (Bluetooth)

Denne artikkelen viser hvordan du kobler Starbon-skriveren til Quickorder POS

1) Klargør parring

Hold den røde PAIR knappen på undersiden av skriveren inne i ca. 10 sekunder, til lyset begynner å blinke. 

2) Åpne QuickPOS

1. Trykk på Moduler i venstre meny
2. Trykk på Skrivere
3. Trykk på Opprett tilkobling

4. Velg din bongskriver i enhetsoversikten. Bongprinteren heter Star Micronics, med mindre du har gitt den ett annet navn. 

5. Trykk på den nye skriveren som nå er lagt til (Star Micronics)

6. Sett opp skriveren med dine tilpasninger 

  • Navngi skriveren
  • Velg om den skal printe alle mat- og  drikkevarer, eller kun utvalgte kategorier
  • Velg om den skal skrive ut dagsrapporter, kvitteringer og om den skal skrive ut kjøkkenbonger automatisk

7. Trykk på Opprett forbindelse og vent til enhetsoversikten blir vist igen.

3) Skru av og på skriveren. 

4) I QuickPOS

Når du har restartet kassen, kommer enheten frem i oversikten igjen. Enhetens navn blir da det valgte navnet, etterfulgt av et unikt ID. Hvis du gitt den navnet "Bar" kan enheten f.eks. fremstå som "Bar-yZ4Oh".

Trykk på enheten og vent til den er tilkoblet. Når enheden er tilkoblet riktig, vil den vises under sitt nye navn og der vil stå Tilkoblet under den.

Du har nå koblet til din bongskriver. 

Hvis du opplever problemer med å tilkoble din bongprinter til systemet, kan det hjelpe å gjenopprette den. Se hvordan du gjenoppretter din skriver her.