Eksport av regnskapstall til 24Seven

Her er det veiledning til hvordan det dannes Visma bokførings fil fra Quickorder til 24Seven. Først det nødvendig å fylle i riktig kontonummer og momskoder i Quickorder.

Innholdsfortegnelse

1. Oppsetning i Quickorder

2. Overførsel av bilag til regnskapssystemet

3. Overførsel av gavekortsalg og omsetning med gavekort

1. Oppsetning i Quickorder

Det er overordnet 3 steder kontonummer eller momskode skal knyttes under innstillinger i Quickorder. Det er:

  1. Meny -> Produkttyper (Her settes inn omsetnings kontoer. Typisk 3000 serien)
  2. Regnskap (Her settes inn momskoder)
  3. Betalingstyper (Her settes inn konto for de ulike betalingstyper)

1. Menykort - Produkttyper.

For hver produkttype skal det tilknyttes riktig konto for salget. En for omsetning med vanlig moms og én for omsetning med redusert (takeaway) moms.

2. Regnskap - Momskoder

For hver momskonto skal det angis momskode 

3. Betalingstyper

For hver betalingstype skal det settes inn en konto. Her er det viktig å ikke sette inn konto for banken direkte. En betaling på en kortterminal må inn over en hjelpekonto. Typisk i 15xx serien. 1900 er vanligvis kontanter.

Når de 3 er satt opp er det klar for å danne Visma fil, som kan innleses i 24seven office

2. Overførsel av bilag til regnskapssystemet:

Velg Økonomi -> Eksport og velg en periode. 

Nå vil det komme opp en visning av bilag. Trykk deretter på "Opprett fil".

Her velges Fil typen "Visma Business"

Den kan nå leses inn i 24Seven. Veiledning til hvordan dette gjøres kan du finne hos 24Seven.

Det som overføres, er alt daglig salg 

Alle bevegelser på kassen ut over kontant salg må bokføres manuelt.

Tips bokføres også manuelt

3. Overførsel av gavekortsalg og omsetning med gavekort.

For at gavekort skal bli overført der det nødvendig å aktivere dette 

  • Gå til Innstillinger -> Betalingstyper
  • Velg blyanten på "Gavekort" og sørg for at overførsel til regnskap er slått på

mceclip1.png