Deaktiver tips

Tips kan være en viktig funkjson for mange, men det er ikke for alle. Slik skrur du av tips.

1. Gå til Menu

2. Trykk rediger (✏️ ) på en av hovedkategoriene dine

3. Deaktiver Tips i popup (trykk show overrides, om du ikke ser det) 

4. Gjenta på alle hovedkategorier du ønsker å deaktivere tips på 

11.jpg

12.jpg