Bruk av Microsoft Power BI

Hvis du bruker Microsoft Power BI, har du muligheten til å eksportere data om alle bestillingene dine fra Backoffice. Disse dataene kan deretter importeres til Power BI, hvoretter du kan få en konfigurerbar oversikt over dataene dine.

Hvordan eksporterer jeg data?

1. Gå til Finans.

2. Velg Bestillinger.

3. Velg data og trykk eksporter bestillinger.

Hvordan importerer jeg data til Power BI?

For informasjon om hvordan du importerer filen du har lastet ned fra Backoffice, henviser vi til denne veiledningen fra Microsoft: Importer data.